Podmínky ochrany soukromí a zasílání reklamních e-mailů

Děkujeme za Váš zájem o zasílání newsletteru. Pokud jste se nyní přihlásili, potvrďte, prosím, svůj odběr kliknutím na odkaz v zaslaném e-mailu. Potvrzením souhlasíte s následujícími podmínkami. Prosíme, pečlivě si je přečtěte.

Přihlášením k odběru newsletteru skrze formulář na webu www.matejovopekarstvi.cz a potvrzením skrze zaslaný odkaz na zadanou e-mailovou adresu souhlasíte s následujícími Podmínkami ochrany soukromí a dáváte najevo svůj souhlas se sběrem vašich osobních dat a následnému využití.

 1. Provozovatelem webových stránek www.matejovopekarstvi.cz (dále jen webových stránek), jakožto i newsletteru, je Pekárny Blansko a.s., Zborovecká 1193/10, Blansko 678 01 (dále jen provozovatel).
 2. V souvislosti s poskytováním newsletteru jsou sbírána následující data:
  1. e-mailová adresa.
 3. Pokud se rozhodnete, můžete poskytnout skrze správu vašeho online profilu i své jméno a příjmení.
 4. Veškerá uživatelská data jsou uložena na serveru poskytovatele a nejsou sdílena s třetími stranami pro další využití.
 5. Krom provozovatele webový stránek může mít k datům přístup i správce webových stránek určený provozovatelem. Správce není oprávněn s těmito daty nijak dále nakládat mimo zajištění provozu webových stránek.
 6. V rámci sběru dat mohou být sledovány a vyhodnocovány následující údaje:
  1. počet otevření zaslaného e-mailu,
  2. otevření (či neotevření) zaslaného e-mailu,
  3. kliknutí na konkrétní odkazy v rámci e-mailu.
 7. Položky z bodu 5. mohou být přiřazeny ke konkrétním e-mailovým adresám/osobám a využity pro další zpracování, zejména zkvalitnění služeb, doporučení obsahu na míru, zasílání dotazníkových šetření apod. souvisejících se zaměřením webových stránek.
 8. Svůj souhlas s odběrem newsletteru můžete kdykoliv odvolat skrze odkaz nacházející se v patičce každého e-mailu.
 9. Máte právo požadovat smazání vašich uživatelských dat, v takovém případě se obraťte na e-mail info@matejovopekarstvi.cz.

Pekárny Blansko a.s., 17.05.2018